Meerman
by on
Meerman
by on

Meerman

Veel academici geloven dat de Meermensen het zinken van Atlantis overleefd hebben; mensen
die zich hebben aangepast aan een leven onder water. De Meermensen zelf geloven echter dat
mensen ooit Meermensen waren die zich hebben aangepast aan een leven aan land om zo hun laatste onbekende gebied te verkennen.

Love this card?

Support Erlend's creations
with a gift of Premium Membership!

Gift

Card Comments